GSM: 0888 428276; 0879 428276
villa.mezek@abv.bg
Villa Mezek - photo 10 Villa Mezek - photo 3 Villa Mezek - photo 4 Villa Mezek - photo 9 Villa Mezek - photo 6 Villa Mezek - photo 11 Villa Mezek - photo 12 Villa Mezek - photo 13 Villa Mezek - photo 14 Villa Mezek - photo 15 Villa Mezek - photo 16 Villa Mezek - photo 17

Вилата е заета за периода 30.12.2020-05.01.2021г.

 

ЕТ «К-64 СВГР-Красимир Панайотов» e Бенефициент по  Проект :BG16RFOP002-2.073-18316-C01, “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Главна цел:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 25.09.2020 г.
Край:
25.12.2020.г.